Partnerzy

The Surefoot Effect, Community Interest Company

surefoot-effect.com

Zrównoważony rozwój. Krok po kroku.

Organizacja The Surefoot Effect, z siedzibą w Paisley w Szkocji, wyposaża ludzi w umiejętności na całe życie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nasze podejście opera się na wartościach i dobrych zmianach.

Ludzie są w sercu tego, co robimy. Infrastruktura i technologia mają znaczenie, ale pełne zaangażowanie ludzi jest niezbędnym składnikiem zmian.

Gdy posiadasz:

  • przestrzeń do myślenia
  • czas na poznanie motywów i uczuć oraz
  • przywództwo, które inspiruje

… stworzysz własną ścieżkę w kierunku pozytywnej długotrwałej zmiany.

Jeśli martwisz się zużyciem energii, jesteś zaniepokojony źródłami naturalnymi lub zastanawiasz się nad wymogami przepisów w tym zakresie, możemy pomóc Ci we wprowadzeniu zmian, które będą miały znaczenie.

Zachęcamy społeczność do odkrywania swoich emocji, motywacji i zachowań oraz do dokonywania pozytywnych zmian w zakresie korzystania z energii i zasobów. W zamian otrzymują możliwość tworzenia i dzielenia się swoją własną ścieżkę.

Nic dziwnego, że skutki działań ludzkich prowadzą do tego, że „każda fala zwiększa swój pęd.” Każdy kolejny krok naprzód prowadzi do znaczącej i długotrwałej zmiany.

Współpracujemy z osobami, grupami społecznymi, organami publicznymi i firmami.

Organizacja The Surefoot Effect zbadała, że społeczeństwo reaguje na różne podejścia w walce ze zmianami klimatu.

A Tale of Two Futures

Organizacje The Surefoot Effect, Dom Spain z Hiszpanii oraz Ziniu Kodas z Litwy zabezpieczyły środki na realizację trzyletniego projektu Erasmus+ o charakterze informacyjnym z tematyki zużycia energii i zmian klimatycznych poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Projekt został podzielony na trzy etapy.  Pierwszy etap ma za założenie dostosowanie programu Carbon Conversations, który został pomyślnie wdrożony w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 7 lat, zachęcając uczestników do odkrywania ich wartości, emocji i tożsamości, jako sposobu na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Program zostanie dostosowany do kontekstów kulturowych Hiszpanii i Litwy oraz zostaną opracowane nowe przewodniki w językach hiszpańskim i litewskim.

Drugi etap ma za założenie udokumentowanie projektów i ludzkich aktywności, które przyczyniają się do oszczędzania energii i redukcji emisji dwutlenku węgla w Europie i kilku innych krajach uprzemysłowionych, takich jak Stany Zjednoczone i Australia, poprzez słowo pisane, fotografie i media. Projekty te będą następnie wykazane na otwartej interaktywnej platformie online, aby każdy mógł uzyskać do nich dostęp.

Trzeci etap projektu obejmie opracowanie programu zachęcającego osoby i organizacje do replikowania niektórych historii dostępnych na platformie.

ENTER – European Network for Transfer and Exploitation of EU project Results

enter-network.eu
Organizacja E.N.T.E.R została założona w 2005 roku z zamiarem utworzenia platformy wymiany informacji na poziomie europejskim i poza europejskim. Naszym głównym celem jest upowszechnianie rezultatów projektów UE oraz stworzenie platformy kolaboracyjnej dla zespołów projektowych, dystrybucja informacji oraz pomoc zainteresowanym stronom w aktywnym promowaniu ich projektów na całym kontynencie. Z biegiem lat nasza sieć powiększyła się do ponad 900 członków z 44 krajów, których stale informujemy o rezultatach i wynikach szerokiej gamy projektów UE. Jako partner w projektach unijnych, E.N.T.E.R. oferuje swojej społeczności dużą bazę danych – projektów i partnerów, newslettery, powiadomienia o aktualnościach i rezultatach oraz umiejętności i doświadczenie niezbędne do organizacji wydarzeń, takich jak konferencje, czy targi projektowe. Korzystając ze wszystkich dostępnych narzędzi marketingowych, korzystamy z naszej wiedzy eksperckiej w zakresie marketingu projektów UE w celu promowania i upowszechniania projektów i ich rezultatów. Dla organizacji E.N.T.E.R. bardzo ważna jest opinia niezawodnego partnera, szczególnie w zakresie przygotowywania treści projektowych, czyli badaniach, rozwoju, zbierania materiałów dydaktycznych, czy edukacyjnych, itp.. Ponadto organizacja E.N.T.E.R. wydaje czasopismo pn. „Focus Europe,” skoncentrowane na projektach i innych działaniach ukierunkowanych na rozwój w Europie. Bieżące aktywności znajdziesz na naszej stronie: www.enter-network.eu/our-work/enter-projects

Volontariato Torino

www.volontariatotorino.it
Volontariato Torino – Vol.To, Centrum Wsparcia Wolontariatu w mieście Turyn, to organizacja patronacka o charakterze non-profit z 160 organizacjami członkowskimi i siecią ponad 1300 dobrowolnymi formami zrzeszenia. Vol.To funkcjonuje, jako Centrum Obsługi Dobrowolnych Stowarzyszeń zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi wolontariatu.

Wizja i misja

Nasza wizja to przyszłość, w której wyróżniające się cechy wolontariatu – wolność i poświęcenie, wzajemność i zaufanie, pasja i duch inicjatywy, odpowiedzialność i troska o siebie nawzajem – będą przewodnikiem dla indywidualnych i zbiorowych wyzwań.

Naszą misją jest kwalifikowanie i wspieranie wolontariuszy, aby umożliwić im wykorzystanie szans i podejmować indywidualne ścieżki rozwoju. W tym celu angażujemy się w projekty mające na celu zwiększenie zainteresowania wolontariatem oraz tworzenie dostosowanych do potrzeb wolontariuszy ścieżek.

Vol.To działa na rzecz świadczenia bezpłatnych usług (takich jak szkolenia, doradztwo, pomoc w planowaniu), aby wspierać dowolne formy zrzeszenia z Prowincji Turyn. Dzięki swojej kluczowej pozycji, w obszarze świadczenia usług o charakterze wolontariatu, nie tylko w samym Turynie, ale w całych Włoszech, Vol.to dąży do powstania nowych możliwości. Vol.To jest również członkiem CSVnet, Włoskiej Krajowej Koordynacji Centrów Usług oraz pełnoprawnym członkiem CEV, Europejskiego Centrum Wolontariatu w Brukseli. Od 2016 roku Vol.To jest także oficjalnym Centrum Eurodesk Miasta Turyn. Eurodesk to jedna z najbardziej wszechstronnych i najlepiej dostępnych sieci – obejmująca 1300 punktów lokalnie w 34 krajach europejskich – zapewniająca młodym ludziom bezpłatne informacje o możliwościach mobilności międzynarodowej związanej z nauką, szkoleniem, wolontariatem i pracą, a także pierwszym źródłem bezpłatnego poradnictwa i pomocy dla organizacji, czy grup nieformalnych, aby mogły rozpocząć prace nad planowaniem projektów europejskich.

Centre For Education And Entrepreneurship Support (CWEP)

cwep.eu
Centrum Wspieranie Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) to pozarządowa organizacja założona w 2004 roku przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli oraz społecznych aktywistów z Rzeszowa. CWEP współpracuje z firmami i instytucjami edukacyjnymi. Misją CWEP jest podnoszenie jakości kształcenia, na wszystkich poziomach i we wszystkich jej formach, a także promowanie przedsiębiorczości w celu wsparcia integracji każdej grupy społecznej, niezależnie od płci, wieku, bądź pochodzenia etnicznego. Celem CWEP jest promowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań, w szczególności poprawa dostępności, jakości i skuteczności poziomu edukacji wszystkich osób, promowanie i wspieranie edukacji osób dorosłych, uczenia się przez całe życie, e-learningu i wykorzystania nowych technologii w edukacji i przedsiębiorczości. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy w celu wzmocnienia pozycji gospodarczej przedsiębiorstw oraz oferuje platformę online dla firm.