ELI – Environmental Learning Illustrated – Pierwsze spotkanie w Glasgow

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Environmental Learning Illustrated – ELI odbyło się w Glasgow w dniach 5 i 6 grudnia 2017 roku.

Projekt ELI jest odpowiedzią na publikację Komisji Europejskiej „Zdrowe i zrównoważone środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń” (dokument Komisji Europejskiej, 2014 r.) oraz międzynarodowe zobowiązanie do ochrony siedlisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej, a także rozwiązywania innych problemów środowiskowych, w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, co jest odzwierciedlone w tzw. porozumieniu paryskim z 2015 r., wraz z koniecznością opracowania kompleksowych programów edukacyjnych uwzględniających wyżej wymienione potrzeby.

Partnerzy w projekcie opracują ścieżkę e-learningową, która będzie dotyczyła tematyki zmian klimatycznych i innych problemów związanych ze środowiskiem. W tym celu wyjaśnienia kluczowych koncepcji oraz zadań, aby zwiększyć świadomość uczestników projektu, wykorzystane zostaną ilustracje i inne elementy graficzne. Projekt ma również za zadanie zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony środowiska wśród osób, które nie mają odpowiedniego wykształcenia w tym obszarze. Poprzez ciekawie opracowaną opowieść graficzną, m.in. zawierającą rekomendowane aktywności z zakresu ochrony środowiska oraz informacje o skutkach ludzkich działań na środowisko, partnerzy zamierzają dotrzeć do większej grupy odbiorców. Materiał ten będzie dostępny bezpłatnie na platformie e-learningowej.

Spotkanie, w którzy wzięli udział wszyscy przedstawiciele partnerskich organizacji z Austrii, Włoch, Szkocji i Polski, było profesjonalnie przygotowane i prowadzone przez Koordynatora projektu The Surefoot Effect. Uczestnicy podzielili się zadaniami w projekcie, a szczególną uwagę poświęcono kwestii upowszechniania rezultatów projektu.