ELI – Environmental Learning Illustrated – Pierwsze spotkanie w Glasgow

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Environmental Learning Illustrated – ELI odbyło się w Glasgow w dniach 5 i 6 grudnia 2017 roku.

Projekt ELI jest odpowiedzią na publikację Komisji Europejskiej „Zdrowe i zrównoważone środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń” (dokument Komisji Europejskiej, 2014 r.) oraz międzynarodowe zobowiązanie do ochrony siedlisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej, a także rozwiązywania innych problemów środowiskowych, w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, co jest odzwierciedlone w tzw. porozumieniu paryskim z 2015 r., wraz z koniecznością opracowania kompleksowych programów edukacyjnych uwzględniających wyżej wymienione potrzeby.
Czytaj dalej „ELI – Environmental Learning Illustrated – Pierwsze spotkanie w Glasgow”