O projekcie

Organizacje The Surefoot Effect z Wielkiej Brytanii, Volontariato Torino z Włoch, Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości (CWEP) z Polski oraz E.N.T.E.R Network z Austrii zabezpieczyły środki na realizację dwuletniego projektu Erasmus+ o charakterze informacyjnym z tematyki zmian klimatu i innych kwestii środowiskowych na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Na pierwszym etapie projektu powstanie interaktywna platforma internetowa, na której uczestnicy będą mogli poznać różne zagadnienia związane z sytuacją pogarszania się globalnego środowiska. Poruszone zostaną: temat zmian klimatycznych oraz inne problemy w dziedzinie środowiska, a także potencjalne rozwiązania tych problemów w oparciu o niektóre rezultaty pracy intelektualnej w projekcie Erasmus+ pn. ‘A Tale of Two Futures’ (www.tales2futures.eu). Sprawiedliwość klimatyczna, etyka środowiskowa i społeczna odpowiedzialność biznesu, to zagadnienia, które również staną się częścią programu nauczania.

Na drugim etapie projektu zilustrowanie zostaną główne zagadnienia poruszone na platformie, wykorzystując przy tym 50 ilustracji i 20-stronicową opowieść graficzną stworzoną przez europejskich artystów. Powstałe materiały wizualne będą również wykorzystane, jako narzędzia do upowszechniania. Ten zabawny i innowacyjny format został wybrany, aby ułatwić uczestnikom programu, szczególnie tym bez wykształcenia naukowego w tym obszarze, poznanie podstawowych zagadnień.


Podręcznik użytkownika platformy LMS

Najnowsze wpisy

ELI – Environmental Learning Illustrated – Pierwsze spotkanie w Glasgow

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Environmental Learning Illustrated – ELI odbyło się w Glasgow w dniach 5 i 6 grudnia 2017 roku. Projekt ELI jest odpowiedzią na publikację Komisji Europejskiej „Zdrowe i zrównoważone środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń” (dokument Komisji Europejskiej, 2014 r.) oraz międzynarodowe zobowiązanie do ochrony siedlisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej, a … Czytaj dalej ELI – Environmental Learning Illustrated – Pierwsze spotkanie w Glasgow

Więcej wpisów